Fremtidens kreftbehandling er en møteserie vi arrangerer i samarbeid med Kreftforeningen og Legemiddelindustrien. Gjennom foredrag og debatter forsøker vi å belyse hvordan vi kan sikre norske kreftpasienter den beste behandlingen i fremtiden.  Sommerens første politiske møte i serien Fremtidens kreftbehandling handler om dine gener. Ole Johan Borge, direktør i Bioteknologirådet, vil fortelle om hvordan vi […]

Velkommen til frokostmøte i møteserien Fremtidens kreftbehandling. Denne morgenen skal vi gå nærmere inn på pasientens muligheter for å medvirke i beslutningsprosesser som gjelder ny kreftbehandling. Er pasientene i sentrum i beslutningsprosessene? Vi vil snakke med pasientorganisasjoner, brukerrepresentanter og myndigheter under dette frokostmøtet i møteserien “Fremtidens kreftbehandling”. For å melde deg på, legg til navn og […]