Hva skal til for å lykkes med en medisinsk inkubator og hvordan skal dette gjøres i Bergen? Universitetet i Bergen, Haukeland universitetssjukehus og BTO tar potensialet for verdiskapning i medisinsk bransje på alvor. Gjennom felles ressurser ønsker de å realisere en medisinsk inkubator der de beste innenfor forskning, klinikk, industri, forretningsutvikling og finans vil få […]