Webinar: Hva betyr den nye nasjonale e-helsestrategien for deg?


Event Details


Direktoratet for e-helse vil presentere den nye strategien, men like viktig er dine innspill på den nye nasjonale planen. Vi håper du blir med på webinaret og deler dine meninger.

Direktoratet for e-helse sendte 31. mai ut forslag til ny nasjonal e-helsestrategi for helse- og omsorgssektoren med høringsfrist 1. oktober.

“Vi lykkes best med digitalisering når alle samler seg om felles retning og koordinerer innsatsen. Nasjonal e-helsestrategi skal være samlende og retningsgivende for sektorens prioriteringer i årene fremover. Strategien legger vekt på områder som krever felles prioriteringer, beslutninger og koordinering.” Det skriver Direktoratet for e-helse på din nettside.

Norwegian Smart Care Cluster arrangerer dette webinaret i samarbeid med Oslo Cancer Cluster og Norway Heath Tech for å sikre at medlemmene får kunnskap om den nye strategien, og ikke minst gi sine innspill.

NÅR: 8. september kl. 12.-13.30

HVA: Webinar om ny nasjonal e-helsestrategi for helse- og omsorgssektoren

MÅLGRUPPE: Webinaret er spesielt rettet mot næringslivet

HVORDAN: Du får tilsendt lenke ved påmelding

PROGRAM:

  • Velkommen
  • Presentasjon av ny nasjonal e-helsestrategi for helse- og omsorgssektoren ved Direktoratet for e-helse
  • Innspill på strategien fra deltakerne i grupperom eller plenum avhengig av påmelding
  • Oppsummering og informasjon om innspill til høringen

Direktoratet for e-helse vil ha tilbakemeldinger

Målgruppen for høringen er aktører i helse- og omsorgssektoren, pasient- og brukerforeninger, fag- og interesseorganisasjoner, forskning- og innovasjonsmiljøer og næringsliv.

Dette er det Direktoratet for e-helse ønsker tilbakemeldinger på:

  1. Kan dere stille dere bak de fem strategiske målene, gitt strategiens rolle for å skape en felles langsiktig og forutsigbar retning for digitalisering på tvers av aktørene i helse- og omsorgssektoren?
  2. Har dere tilbakemeldinger på de fem strategiske målene med målindikatorer?
  3. Har dere tilbakemeldinger på prosessen for hvordan strategien skal følges opp?

Direktoratet ønsker veldig gjerne tilbakemeldinger på disse punktene, men mottar tilbakemeldinger på andre deler av høringsdokumentet med takk.

Vil du vite mer?

På denne nettsiden finne du den nye strategien og mer informasjon om høringen.

LES MER: Høring – Nasjonal e-helsestrategi for helse- og omsorgssektoren

 

Meld deg på her!