Store verdier i helsenæringen


Event Details


Sponsor logos

Helsenæringen er en dobbel mulighet for Norge. På den ene siden kan næringen løse mange av våre helse- og omsorgsutfordringer de neste tiårene. På den andre siden kan helse bli en av våre største næringer med eksport til et globalt marked, mens inntekter fra andre store næringer avtar. Vi legger frem nye tall for verdiskaping i norsk helsenæring, og diskuterer hva som skal til for å bygge næringen enda større.

 

Program

Moderator: Redaktør Markus Moe, Dagens Medisin

08:00 Kaffe og registrering

08:30 Velkommen.
Leder for NHOs helsesatsing Grete Karin Berg, NHO.

08:33 Om betydningen av tall og fakta på bordet.
CEO Kathrine Myhre, Oslo Medtech og leder av næringsgruppen i HelseOmsorg21.

08:40 Verdiskaping i helsenæringen 2017.
Partner og styreleder Erik W. Jakobsen, Menon Economics.
Jakobsen vil presentere årets rapport.

09:05 Helse som næringspolitisk satsingsområde.
Korte refleksjoner fra næringsminister Monica Mæland (ikke bekreftet) i samtale med administrerende direktør Karita Bekkemellem i Legemiddelindustrien (LMI), daglig leder Arild Kristensen i Norwegian Smart Care Cluster og administrerende direktør Anne-Cecilie Kaltenborn i NHO Service.

09:20 Hva kan vi lære av Sverige?
Direktør for helse Jenni Nordborg i Vinnova, som er Sveriges innovasjonsmyndighet.
Nordborg vil snakke om hvordan Sverige har jobbet for å lykkes med satsing på helseindustri.

09:45 Pause

10:00 Innovasjonspartnerskap på finsk.
CTO Loek Vredenberg, IBM Norge.
I 2016 gikk finske myndigheter inn et partnerskap med IBM blant annet om etablering av et Watson Health Center of Excellence i Finland, som er det første av sitt slag utenfor USA. Finnene forventer at samarbeidet om utvikling av ny helseteknologi skal skape om lag 17.000 kunnskapsarbeidsplasser, og vil spare den finske helsetjenesten for et titalls milliarder kroner.

10:15 Hvorfor investere i helse?
Grunnlegger og managing partner Erik Amble, NeoMed Management.
Amble har lang erfaring fra venturekapital-investeringer innen helse i Europa og USA. Det blir også kommentarer fra CEO Bjarte Reve i Nansen Neuroscience Network og administrerende direktør Ole Kristian Hjelstuen i Inven2.

10.30 Let’s do it! Ingen grunn til å nøle.
Divisjonsdirektør for innovasjon Anne Kjersti Fahlvik i Forskningsrådet, divisjonsdirektør Mona Skaret i Innovasjon Norge og CEO Ketil Widerberg i Oslo Cancer Cluster.

10:50 Oppsummering.
Administrerende direktør Håkon Haugli, Abelia

11:00 Slutt