Nasjonal helseinnovasjonskonferanse i Kristiansund


Event Details

  • Date:
  • Venue: Thon hotell

Hvordan vil helsetjenesten i Norge se ut om 20 år? Dette blir et sentralt tema når Kristiansund og Nordmøre Næringsforum inviterer til Nasjonal helseinnovasjonskonferanse i Kristiansund.

Kristiansund og Nordmøre Næringsforum ønsker med konferansen å skape en nasjonal og framtidsrettet møteplass. Nytenking og visjoner står sentralt. Det gjør også kompetanse- og nettverksbygging.

Nasjonal helseinnovasjonskonferanse henvender seg til alle interesserte, helsearbeidere, næringslivsrepresentanter, politikere og helsebyråkrater i hele landet.

Ledende fagfolk innen sine felt setter søkelys på, og gir oss et innblikk i, framtidens helsetjenester og den teknologiske utviklingen. Konferansen skal løfte opp tema som er aktuelle for hele helse-Norge.

På agendaen står blant annet rammebetingelser, framtidsperspektivet, teknologi og hvilken virkelighet vi går i møte.

Kristiansund og Nordmøre Næringsforum arrangerer denne konferansen. Prisen er Kr. 3.850,- ekskl. mva. inkl. lunsj og kveldsarrangement. Kr. 2.850,- ekskl. mva. inkl. lunsj/ekskl. kveldsarrangement.