Kickoff Horisont Europa – Helse


Event Details

  • Date:
  • Categories: ,

Norges forskningsråd inviterer til gratis digitalt arrangement med tema Horisont Europa og helse den 27. april 2021, kl. 09.00 – 10.00.

EUs nye forsknings- og innovasjonsprogram, Horisont Europa, har startet. Sammen med andre europeiske land kan vi i Norge bidra til å løse store samfunnsutfordringer blant annet innen helse, mat, digitalisering, fornybar energi, klima og samfunnssikkerhet. Her ligger det store muligheter for norske aktører som vil samarbeide med de beste i Europa og nå ut til nye markeder.

Horisont Europa er delt inn i tre hoveddeler. Utlysningene om samfunnsutfordringene er samlet i søyle 2.

Forskningsrådet og Innovasjon Norge inviterer til en kickoff-serie som gir innblikk i hva som ligger i de ulike tematiske inndelingene i søyle 2. I tillegg har vi laget en egen kickoff for forskningsinfrastruktur. Mange av temaene i kickoffene er tverrgående. Jobber du for eksempel innen temaet klima, vil du finne elementer av dette i flere av de tematiske sendingene.

I arrangementene får du presentert

  • hovedinnholdet i hver tematiske inndeling (klynge)
  • hvor i programmet våre eksperter mener det er gode muligheter for norske aktører
  • den nasjonale støtten du kan få i søknadsprosessen

Du kan sende inn skriftlige spørsmål som vil bli besvart underveis i sendingen.

Program

  • Introduksjon av Horisont Europa
  • Velkommen ved Mari Sundli Tveit, Forskningsrådet og Håkon Haugli, Innovasjon Norge
  • Gjennomgang av mulighetene i tematisk klynge 1, helse ved Sofia Anderholm Strand og Waqar Ahmed, Forskningsrådet
  • Veien videre

Møteleder: Bente Bakos, koordinator for nasjonale kontaktpersoner til Horisont Europa.