Helsenæring – hva nå?


Event Details


Our members Radforsk, LMI, Novartis and Janssen are arranging an event on the Norwegian Health Industry, which will be streamed digitally from Kaare Norum Auditorium in Oslo Cancer Cluster Innovation Park on 15 October 2020 at 2:30 pm – 4:00 pm.

Se streaming

Please review the information from the organisers below and note that this event will be in Norwegian only.

SIGN UP HERE

 

Helsenæring – hva nå?

Kliniske studier og privat-offentlig samarbeid i koronaens tid.

Arrangører: Radforsk, LMI, Novartis og Janssen.
Tid: Torsdag 15. oktober kl 14:30 – 16:00.
Sted: Digital streaming fra Kaare Norum auditorium, Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark (mulig at vi åpner for fysisk deltagelse også).

I november 2019 ble den lenge etterspurte Stortingsmeldingen om helsenæring vedtatt. Oppfølgingen skrider fram i form av en handlingsplan for kliniske studier, ulike tiltak for å innføre mer bruk av persontilpasset medisin og et politisk ønske om mer privat-offentlig samarbeid. Men går det fort nok?

God politikk for helsenæringen henger nøye sammen med god pasientbehandling, men har alle skjønt det? Har koronapandemien vekket en ny bevissthet om viktigheten av å satse på helsenæring, både for å ha god beredskap, men også fordi vi kontinuerlig vil være avhengig av innovasjon innen dette feltet?

Da koronapandemien i midten av mars 2020 traff Norge, stoppet kliniske studier opp, og det samme gjorde mye annen regulær pasientbehandling. Vi har imidlertid vært raske med å åpne opp igjen, noe som nå kan være et fortrinn for å tiltrekke flere studier til Norge. Men vi er også sårbare, da vi ikke på langt nær har samme omfang av kliniske studier som våre naboland Sverige og Danmark

Antallet kliniske studier gikk ned i 2019 også, som det har gjort i mange år før, innføring av nye legemidler tar lang tid og vi ligger langt bak våre naboland i innføring av persontilpasset medisin. Må det være sånn? Kan vi ikke satse slik svenskene og danskene gjør, og bestemme oss for at helsenæring, det er en næring vi skal leve av i Norge?

Derfor spør vi:
• Kan vi bruke koronakrisen som et mulighetsrom for omstilling og sterkere satsing på helsenæring?
• Hvordan kan vi stimulere til mer privat-offentlig samarbeid innen helsenæring?
• Hvorfor er det det fortsatt en nedgang i kliniske studier, og hvilke grep må vi ta nå for å snu trenden?

Kort sagt: “Helsenæring – hva nå?”