Helse og fremtid 2019


Event Details

  • Date:
  • Categories:

Hold av datoen 15. januar – da arrangerer Novartis, Thermo Fisher Scientific og LMI «Helse og fremtid 2019».

Temaet denne gangen blir Høyteknologiske celle- og genterapier og hvordan skape nye norske industrihistorier.

Helseindustri er en viktig fremtidig næring for Norge, og Regjeringen jobber for tiden med en Helseindustrimelding. På Helse og Fremtid fortelles historien om hvordan CAR-T celle og genterapi, en ny retning innen kreftbehandling, ble til en industrihistorie i Norge. Behandlingen ble først gjort tilgjengelig via Novartis sine kliniske studier ved Oslo Universitetssykehus. Samtidig er norsk innovasjon ved Thermo Fisher Scientifics «Dynabeads» en muliggjørende teknologi for CAR-T terapien. CAR-T har på denne måten blitt et foregangseksempel på hvordan alle aktører i industri, helsevesen og myndigheter i samarbeid har gjort Norge til destinasjon for utvikling av morgendagens behandling.

«Hvordan kan Norge skape flere tilsvarende industrihistorier?»

Aktører fra industri, sykehus og politikere samles for å diskutere hvordan Norge kan både bygge helseindustri og tilby pasienter høyteknologisk behandling i fremtiden.

Velkommen til debatt på Helse og Fremtid – i NHOs møtesenter 15. januar kl 09.00 – 12.30.

Meld deg på her.