Frokostmøte: Persontilpasset kreftmedisin


Event Details


Møtet gir en innføring i hva persontilpasset medisin er, hvilke muligheter genteknologi har gitt oss, og muligheter og utfordringer som finnes sett fra industriens side. Og ikke minst; er Norge forberedt for implementering av persontilpasset medisin?

PROGRAM:

Møteleder:        Kristin Vinje, Visedekan Realfag og teknologi, Universitetet i Oslo

08.00 – 08.30    Registrering og kaffe/enkel frokost

08.30 – 08.40    Velkommen v/ Kreftforeningen – persontilpasset medisin sett fra brukernes ståsted

Kirsten Haugland, Avdelingssjef forskning og forebygging, Kreftforeningen

08.40 – 09.00    Hva er persontilpasset kreftmedisin?

Professor Anne Hansen Ree, spesialist i onkologi, Akershus universitetssykehus og Universitetet i Oslo

09.00 – 09.20    Kreftdiagnostikk i genteknologiens tidsalder

Dr. Hege G. Russnes, Avd. for patologi og avd. for kreftgenetikk, Institutt for Kreftforskning, Oslo Universitetssykehus

09.20 – 09.40    Muligheter og utfordringer sett fra industriens side

Dr. Ali Areffard, fagsjef immunonkologi, Bristol-Myers Squibb

09.40 – 10.00    Debatt: Hvordan er Norge forberedt for implementering av persontilpasset medisin?

Ingvild Kjerkol, medlem av Helse- og Omsorgskomiteen (Arbeiderpartiet)

Meld deg på her.