Frokostmøte: DNA-sekvensering av kreftceller


Event Details


Ved hjelp av genanalyse fant norske forskere medisin som virket på pasienter med kreft i siste stadie.

Arrangører: Bioteknologirådet, Kreftforeningen, OCC Oslo Cancer Cluster

Norske forskere har nylig klart å analysere genene i kreftcellene til 26 kreftpasienter med spredning hvor det ikke fantes behandling. Flere av pasientene fikk en medisin som virket.

Dette gjennombruddet gir et eksempel på potensialet i det som kalles persontilpasset medisin. Metoden kan redde liv. Samtidig er overgangen til ny teknologi også utfordrende. I dag er det ikke standard diagnostikk og behandling å analysere mange gener i svulster hos norske kreftpasienter. Den norske forskningen setter på spissen spørsmålet om helsevesenet er modent for et «teknologiskifte».

Gunhild Mælandsmo og Kjersti Flatmark leder et forskningsprosjekt som kan sette ny standard for behandling av norske kreftpasienter.

Gratis og åpent for alle.

Påmelding og mer info: http://www.bioteknologiradet.no/2018/06/frokost-13-juni-skreddersydd-medisin-dna-sekvensering-av-kreftceller/