Fremtidens kreftbehandling: Hører vi pasientens stemme når nye metoder vurderes? (The future of cancer treatment: Are patients being heard when new methods are evaluated?)


Event Details


Velkommen til frokostmøte i møteserien Fremtidens kreftbehandling. Denne morgenen skal vi gå nærmere inn på pasientens muligheter for å medvirke i beslutningsprosesser som gjelder ny kreftbehandling.

Er pasientene i sentrum i beslutningsprosessene? Vi vil snakke med pasientorganisasjoner, brukerrepresentanter og myndigheter under dette frokostmøtet i møteserien “Fremtidens kreftbehandling”.

For å melde deg på, legg til navn og e-post i skjemaet nederst på siden.

Møtet er gratis og åpent for alle.

Program

08.0008.30: Frokost serveres.

08.3008.50: Statssekretær Anne Grethe Erlandsen fra Helse- og omsorgsdepartementet innleder.

08.50–09.15: Ellen Nilsen, spesialrådgiver i Sekretariatet Nye metoder, presenterer systemet i Nye metoder og bakgrunnen for det.

09.15–09.25: Anette Grøvan, seniorrådgiver for metodevurdering og refusjon i Statens legemiddelverk (SLV), presenterer kort SLVs arbeid med pasientmedvirkning.

09.2510.15: Samtale mellom representanter fra brukerutvalg, pasientforeninger, Statens legemiddelverk, Bestillerforum og kreftlegene.

Deltakere i samtalen er Tove Nakken, leder i brukerutvalget ved Oslo universitetssykehus og i Lymfekreftforeningen, Heidi Brorson, medlem i brukerutvalget i Helse Sørøst og spesialrådgiver i Kreftforeningen, Anette Grøvan, seniorrådgiver for metodevurdering og refusjon i Statens legemiddelverk, Jan Frich, direktør for medisin og helsefag, Helse Sør-Øst RHF og fagdirektør i Bestillerforum og Odd Terje Brustugun, overlege ved Drammen sykehus. Moderator for samtalen er Markus Moe, redaktør i Dagens Medisin.

Samtalen vil forsøke å svare på spørsmål som: Hvordan er systemet for pasientmedvirkning i dag? Er det godt nok? Hva kan pasienter bidra med som kan være viktig når nye kreftbehandlinger skal vurderes?

Vi åpner til slutt for spørsmål fra salen.

Om møteserien

Møteserien “Fremtidens kreftbehandling” startet i 2015. Møtene har som formål å sikre politisk oppmerksomhet til saker som er viktige for å sikre at norske kreftpasienter får en behandling som er på høyde med det beste internasjonalt, både i dag og i fremtiden. Møteserien baserer seg i stor grad på konseptet «TænkeTanken –Sådan får danske kræftpasienter den beste behandling» fra Danmark. Til møtene inviteres fagpersoner, politikere og helsemyndigheter, samt bedrifter og organisasjoner fra Oslo Cancer Cluster og miljøet rundt.

Møteserien er et samarbeid mellom Oslo Cancer Cluster,  Legemiddelindustrien (LMI) og Kreftforeningen.

KreftforeningenOslo Cancer Cluster      Legemiddelindustrien

 

Møteserien sponses av Janssen Norge, AstraZeneca Norge og MSD Norge.

Astra ZenecaJanssenMSD

 

Årets andre møte i denne serien vil foregå under Arendalsuka, nærmere bestemt 15. august på Tyholmen hotell i Arendal.