Fremtidens Kreftbehandling: Evaluering av Nye Metoder


Event Details


LENKE TIL LIVE STREAM AV MØTET: https://livestream.kreftforeningen.no/

Velkommen til en politisk helsedebatt med kreftpasienten i fokus, arrangert av Oslo Cancer Cluster, Kreftforeningen og Legemiddelindustrien, i samarbeid med AstraZeneca Norge, Janssen Norge og MSD Norge.

For nær 40 år siden kom prioritering på agendaen i den norske helsetjenesten. Allerede den gangen så man konturene av en fremtid hvor behandlingsmulighetene kom til å overstige tilgjengelige ressurser. Dette ser vi særlig innen kreftbehandling, hvor vi de siste 10 årene nærmest har opplevd en revolusjon med immunterapier, målrettede behandlinger og genterapier.

Flere av disse nye kreftbehandlingene er så lovende at enkelte kreftformer går fra å være dødelige til å kunne leves godt med, og kanskje til og med bli kurert. Men hvordan skal helsetjenesten, som betalere, og legemiddelindustrien, som leverandører, bli enige om verdien av disse behandlingene når usikkerheten om effektene er så store?

I 2013 ble systemet for Nye metoder etablert og der vurderes blant annet nye kreftlegemidlers nytte og ressursbruk og de aktuelle kreftformenes alvorlighet, opp mot legemidlenes pris. Etter syv års erfaring med prioriteringssystemet Nye metoder skal dagens organisering av og saksbehandling i systemet nå evalueres av Proba samfunnsanalyse. Jens Plathe fra Proba vil gi en kort presentasjon av evalueringsoppdraget.

Spørsmål de andre deltakerne vil diskutere er: Hvilke konsekvenser har systemet, slik det har vært frem til i dag, fått for pasientene? Hva mener pasienter, industri, myndigheter og uavhengige fagpersoner er det viktigste som bør komme ut av evalueringen? Og hvordan kan de ulike aktørene bidra til at systemet blir mer rigget for fremtidens kreftbehandling?

 

 

Tid

 

Program

14.00 – 14.05
(5 min)
Velkommen og introduksjon
Siri Lill Mannes, moderator
14.05 -14.07
(2 min)
Film: Hva er de tre viktigste punktene evaluering av Nye metoder bør ta for seg?
Ingrid Stenstadvold Ross, generalsekretær i Kreftforeningen
14.07 – 14.17
(10 min)
Presentasjon: Evaluering av systemet for Nye metoder
Jens Plahte, Proba Samfunnsanalyse
14.17 – 14.32
(15 min)
Panelsamtale: Hvordan ser virkeligheten ut for kreftleger og kreftpasienter?
Andreas Stensvold, Avdelingssjef, Sykehuset Østfold HF Kreftavdelingen
14.34 – 14.37
(3 min)
Film: Hvordan kan legemiddelfirmaene bidra med løsninger?
Karita Bekkemellem, Administrerende direktør, Legemiddelindustrien (LMI)
Karoline Knutsen, Seniorrådgiver, Legemiddelindustrien (LMI)
14.37 -14.54
(17 min)
Panelsamtale: Perspektiver på helseøkonomi og prioriteringer i møtet med persontilpasset medisin
Einar Andreassen, Enhetsleder, Statens Legemiddelverk
Jan Frich, Viseadministrerende direktør, Helse Sør-Øst
Erik Magnus Sæther, Partner, Oslo Economics
14.56 – 14.59
(3 min)
Film: Tanker om pasienters rett på forsvarlig helsehjelp og «likverdighetsprinsippet»
Marianne Hammer, Seksjonsjef Juridisk seksjon, Kreftforeningen.
14.59 –
15.16
(17 min)
Debatt: Hvordan vill politikerne sikre kreftpasienter tilgang på fremtidens kreftbehandling?
Tuva Moflag, stortingsrepresentant, Arbeiderpartiet
Marianne Synnes, stortingsrepresentant, Høyre

15.16-15-20 (4 min)
Avsluttende ord, spørsmål og kommentarer

Møtet blir sendt direkte med streaming fra Kreftforeningens Vitensenter den 10 februar 2021 kl. 14.00.

Registrer din deltagelse her for å få lenke tilsendt på dagen.

 

Arrangører:

Samarbeidspartners: