CONNECT – Clinical Trials Meeting Series: Kick-Off!


Event Details


Welcome to the Kick-off Meeting of the CONNECT Clinical Trials Meeting Series: Pivotale kliniske studier hvor legemiddelindustri er sponsor: Hvordan velges land og utprøversteder? Hvilke parametre vurderes? Hvordan tiltrekke seg og lykkes med slike studier fra sykehusene sin side?

 

Date & Time: 19 September 2022, 15:00-16:30

Hosted by: CONNECT Working group 2

Registration: Please register via the event page at CONNECT’s official website and a link will be sent out ahead of the meeting.

 

Please note. This event is only in Norwegian and fully digital.

 

AGENDA:

15:00 – 15:05

Velkommen ved arbeidsgruppeleder CONNECT WG2

Cathrine Notland Medical Lead Oncology, Pfizer Norge

15:05 – 15:25

«Kontroll tårnet» – hvordan legemiddelfirmaene følger med på studieprogresjon og leveranser

Nicolas Vaugelade-Baust, Nordic Evidence Generation Director, Novartis

15:25 – 15:45

Hvordan jobber vi lokalt i Norge opp mot globale team for å tiltrekke oss studier til Norge

Cathrine Notland Medical Lead Oncology, Pfizer Norge

15:45 – 16:05

Hvordan bli en attraktiv partner for oppdragsstudier og lykkes med gjennomføringen

Odd Terje Brustugunn, overlege ved Onkologisk seksjon, Drammen sykehus, Vestre Viken, og professor ved Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

16:05 – 16:15

Diskusjon

16:15 – 16:20

Oppsummering og intro av neste møte

Cathrine Notland, Medical Lead Oncology, Pfizer Norge

 

Neste møte i serien om kliniske studier vil omhandle akademiske/utprøverinitierte studier og forskning.

 

More information on the event page at CONNECT’s official website.