CONNECT – Academic / investigator-initiated studies


Event Details


Welcome to the second meeting in the Clinical Trials Meeting Series, hosted by CONNECT Working Group 2, addressing academic / investigator-initiated studies.

This meeting is only in Norwegian.

 

Title: “Utprøverinitierte legemiddelstudier; fra ide til studiestart. Med fokus på samhandling: Hvordan lykkes med det på sykehusene – hva kreves? Hvordan «tenker» industri mht støtte til uavhengig forskning – hvordan navigere i strategier og ulike industriprosesser?”

Host: CONNECT Working Group 2 

Date: Monday, October 24th, 2022; 15:00h – 16:30h 

Venue: Please register here to receive the ZOOM details. The meeting will be recorded.  

 

Questions can be submitted via the meeting chat. You are also invited to ask questions and contribute to the discussion following the presentations: just raise your hand virtually and the moderator will give you the word.  

 

AGENDA  
15:00h – 15:05h  Velkommen ved Asmund Flobak for CONNECT WG2 
15:05h – 15:25h 
 “Akademiska legemiddelstudier: fra idé til publisering av resultat”
Bjørn Henning Grønberg; Professor, Institutt for klinisk og molekylær medisin, NTNU. Overlege, Kreftklinikken, St. Olavs hospital.
15:25h – 15:40h  Ways of working  

Anne Hansen Ree, Overlege, Akershus universitetssykehus og Professor Universitetet i Oslo Ahus and Ali Areffard, Disease Area Head Immuno-Oncology, Bristol Myers Squibb Norway 

15:40h – 16:00h  Erfaringer fra MERLIN studien, en nordisk akademisk studie som studerer mosunetuzumab for pasienter med tidlig tilbakefall av follikulært lymfom  

Marianne Brodtkorb, Overlege og Kreftforsker- Avdeling for kreftbehandling og Institutt for kreftforskning, OUS; Ida Rosnes, Medisinsk Rådgiver Roche Norge og Janne Beheim, Medisinsk Rådgiver GSK Norge (Moderator) 

16:00h – 16:20h 

Hvordan «tenker» industri mht støtte til uavhengig forskning – hvordan navigere i strategier. Når starte, hvem kontakter man etc.? 

Eli Bergli, Medisinsk Sjef Onkologi Novartis; Ali Areffard, Disease Area Head Immuno-Oncology, Bristol Myers Squibb Norway, Anne Bee Hegge, Medisinsk Direktør Roche Norge 

16:20h – 16:30h  Oppsummering og introduksjon av neste møte 

Contact: Jutta Heix, Head of International Affairs Oslo Cancer Cluster / Project Lead CONNECT; jh@oslocancercluster.no  

 

More information: Please visit the event page on CONNECT’s website