Big data – på vei til en mer presis og persontilpasset helsetjeneste


Event Details


Big data og maskinlæring kan gi oss bedre innsikt i sykdommer, medisin som er individuelt tilpasset og mer presis diagnostikk.

Mengden innsamlede helsedata øker sterkt. I tillegg til helsevesenets befolkningsundersøkelser og fortløpende medisinske undersøkelser, samler enkeltpersoner inn egne helsedata gjennom alt fra enkle aktivitetsarmbånd til bærbart medisinsk utstyr. Samtidig er gen-testing i ferd med å bli langt billigere og mer tilgjengelig enn tidligere.

I dette møtet vil ledende ekspertise fra Norge og Island vise hvordan man, ved hjelp av big data og maskinlæring, kan trekke ut ny kunnskap fra disse datamengdene. Blant annet kan du høre professor Kári Stefánsson som har fått en rekke priser for sitt arbeid på dette feltet.

Hør ham her da han besøkte Bioteknologirådet.

Programmet er laget i samarbeid med Oslo Cancer Cluster, Tekna Big Data, Tekna Helse og teknologi og Tekna Forskerne.

Meld deg på her.