Arendalsuka: Medisinsk innovasjon etter Inflation Reduction Act


Event Details


Hvordan vil USAs enorme støttepakke til egen industri påvirke medisinsk innovasjon i Europa og Norge?

Følg sendingen her:

Amerikanerne har lansert en støttepakke til egen industri, kalt Inflation Reduction Act. Denne vil påvirke investeringer i forskning og innovasjon i USA, og få ringvirkninger for Europa og Norge.

Inflation Reduction Act, som ble vedtatt i amerikansk lov i fjor, skal få fart på det grønne skiftet og redusere inflasjonen i USA. Men kommentatorer peker på at det vel så mye er en gigantisk pakke for å hente industri og arbeidsplasser hjem, blant annet gjennom subsidier. I pakken kommer også en rekke tiltak som påvirker utvikling av legemidler. Blant annet har flere legemiddelselskaper uttrykt bekymring for en betydelig usikkerhet knyttet til investeringer i forskning og utvikling, og at flere fremtidige kliniske studier kan bli satt på pause.

Hvordan skal Europa og Norge svare på dette?

Historisk har Europa vært ledende på medisinsk innovasjon, men de siste tjue årene har vi falt etter USA. I 2002 var forskjellen mellom investeringer i forskning og utvikling i helseteknologi mellom USA og Europa på 2 milliarder euro, og i dag har denne forskjellen blitt 25 milliarder euro. På tross av dette er Europa i en unik situasjon til å ta over lederrollen innen medisinsk innovasjon, med et helsevesen i verdensklasse, og en lang historie innen forskning og utvikling. Når USA nå satser tungt på egen industri, er det en mulighet for Europa til å intensivere sin egen innovasjonskraft innen helse.

Medisinsk innovasjon er avhengig av et levende økosystem mellom private aktører, helsetjenester og akademia. Derfor vil vi invitere aktører fra det norske økosystemet for å diskutere hvordan Europa, inkludert Norge, skal svare på den globale utviklingen som USA nå dytter framover med sin nasjonale støttepakke.

Arrangører: Abbvie, Photocure, Oslo Cancer Cluster