Arendalsuka: Kan persontilpasset medisin bidra til å løse ressurskrisen i helsetjenesten?


Event Details


Konsortiet CONNECT inviterer til paneldebatt om presisjonsmedisin i lys av ressurskrisen i helsetjenestene.

Følg sendingen her:

Vi diskuterer om presisjonsmedisin egentlig er dyrt i et samfunnsperspektiv. Krever det mer eller mindre ressurser å benytte seg av betydelig mer presisjonsmedisin? Hva sier den nye strategien for persontilpasset medisin om framtidsutsiktene for mer presis behandling for norske pasienter, og hvordan ser vi i CONNECT at framtida kan bli – også etter 2030?  

CONNECT står for Norwegian Cancer Precision Medicine Implementation Consortium. Det er et offentlig-privat konsortium som jobber for å innføre presisjonsmedisin innen kreftbehandling raskere. 30 partnere samler alle norske universitetssykehus, flere legemiddel- og teknologiselskaper, Kreftforeningen, Folkehelseinstituttet, Direktoratet for e-helse, og Helsedirektoratet. Konsortiet er koordinert av Oslo Cancer Cluster. 

Mer informasjon og program kommer på disse sidene før sommeren.