Arendalsuka: Fremtidens kreftbehandling (The Arendal Week: The future of cancer treatments)


Event Details


Arendalsuka er Norges største politiske møteplass og blir i 2019 avholdt mellom 12. og 16. August. I den forbindelse inviterer vi til frokostmøte om fremtidens kreftbehandling.

Persontilpasset medisin har i flere år vært kjent som nøkkelen til fremtidens kreftbehandling.

Hva kan vi i Norge gjøre for å legge bedre til rette for persontilpasset kreftbehandling? Vi ser på harde fakta og gode eksempler fra våre naboland, og vi får høre hva krefteksperter legger vekt på.

Vi ønsker alle hjertelig velkommen til frokost med oppsiktsvekkende fakta og engasjert politisk debatt under Arendalsuka!

Deltakelse er gratis og åpent for alle. Vi serverer frokost. Påmelding nederst på siden. 

Program for morgenen:

Hva er presisjonsmedisin? Aaslaug Helland, overlege og forsker Oslo Universitetssykehus (OUS), forklarer.

Hvordan er den tradisjonelle vurderingen av legemidler i Norge, og hvordan fungerer dette systemet for persontilpasset medisin? Ved Line Walen, seniorrådgiver LMI

Hvordan innføre presisjonsmedisin. Kjetil Tasken, direktør Institutt for kreftforskning OUS, gir oss innblikk i en ny implementeringsplan for presisjonsmedisin i Kreftklinikken, OUS.

Dette kan vi lære av Danmark. Steinar Aamdal, professor emeritus UiO, presenterer Medicinrådet i Danmark. Han utdyper blant annet hvordan klinikeres rolle er i Danmark.

Video-intervju med lege og pasient. Hvilke alternativ finner klinikerne for sine pasienter?

Vi kan ikke fjerne pasientenes rett til individuell vurdering. Kreftforeningen mener at pasientrettigheter er under angrep i Regjeringens forslag til lovendring. Ole Alexander Opdalshei, assisterende generalsekretær i Kreftforeningen, spiller opp til debatt.

Det går fort framover for persontilpasset kreftbehandling i Norge – hvordan skal vi henge med? Debatt med politikerne Marianne Synnes (H), Tuva Moflag (Ap) og Geir Jørgen Bekkevold (KrF), samt Per Morten Sandset, viserektor for innovasjon UiO, og Audun Hågå, direktør Statens legemiddelverk. Moderator er Wenche Gerhardsen, kommunikasjonssjef Oslo Cancer Cluster.

 

Oslo Cancer Cluster, Kreftforeningen og Legemiddelindustrien (LMI) forener med dette krefter under Arendalsuka for å sette søkelyset på fremtidens kreftbehandling for 5. året på rad.

KreftforeningenLegemiddelindustrienOslo Cancer Cluster

 

Møtet sponses av AstraZeneca Norge, Janssen Norge og MSD Norge.

Astra ZenecaJanssenMSD

 

Her kan du lese et sammendrag fra det siste frokostseminaret i denne møteserien. Det fant sted i Litteraturhuset 27. mars. Temaet var da “Hører vi pasientens stemme når nye metoder vurderes?”.

Her kan du lese om hva vi diskuterte under møtet Fremtidens kreftbehandling under Arendalsuka i 2018.

Se programmet på Arendalsuka.no