Arendalsuka: Fremtidens kreftbehandling


Event Details


Velkommen til frokostseminar om samfunnsoppdraget kreft under Arendalsuka 2023.

Følg sendingen her:

 

Hvert år får 3,5 millioner europeere diagnosen kreft. Om utviklingen fortsetter, vil tallet være 4,3 millioner i 2035. Kreft er i dag den vanligste dødsårsaken i Norge og i flere europeiske land. Utfordringen på kreftområdet er med andre ord formidabel – og økende. Nettopp derfor har EU definert kreft som en av fem store samfunnsutfordringer, som har fått sine tilsvarende målrettede samfunnsoppdrag, såkalte missions. Disse oppdragene skal føre til løsningsforslag på vår tids største utfordringer innen miljø, klima og kreft.

Hvordan kan vi best lykkes med et samfunnsoppdrag på kreft i Norge? Det er et sentralt spørsmål vi vil debattere med stortingspolitikere og samfunnsaktører under dette frokostseminaret i møteserien Fremtidens kreftbehandling.

Møteserien Fremtidens kreftbehandling har to årlige frokostseminarer, i Oslo og i Arendal, og er et samarbeid mellom Kreftforeningen, LMI, Janssen, AstraZeneca, MSD og Oslo Cancer Cluster.

Moderator er Erik Aasheim.

Seminaret blir strømmet på Oslo Cancer Clusters YouTube-kanal. Lenke kommer i august.