Inven2 tildelt 6 millioner i presåkornmidler

AccessCapital

I sterk konkurranse fra 45 søkere har Inven2 fått tildelt NOK 6 mill av presåkornpotten for 2016 fra Innovasjon Norge.

− Presåkornmidlene betyr at vi får mobilisert privat kapital til selskaper som har lovende teknologi men hvor det er tidlig i utviklingen av teknologien, og risikoen er høy, sier daglig leder i Inven2 Ole Kristian Hjelstuen.

− Disse midlene skal ikke bare selskaper som springer ut fra Inven2 ha mulighet til å få tilgang til, men også selskaper som tilhører de nettverkene som støttet opp om søknaden vår. Medio august vil vi gå ut med en utlysning der selskaper kan søke om å få investering fra presåkornmidlene Inven2 har fått tildelt. Det vil bli 4-6 ukers søknadsfrist fra utlysning.

Inven2 fikk også tildelt presåkornmidler fra pilottildelingen i  2015. NOK 3 mill er allerede investert i selskapene Prediagnostics AS, Idia AS og Epiguard AS. Presåkornmidlene bidrar til risikoavlastning slik at nystartede selskaper lettere vil kunne tiltrekke seg kapital fra andre investorer.

 

Les mer om årets tildeling:

– Innovasjon Norge: Deler ut 100 millioner gründerkroner

– Shifter: Slik skal de bruke pengene som strøs over norske gründere

 

 

Forskningsrådet utlyser postdoktormidler innen kreft

Forskningsrådet har publisert utlysning av midler til postdoktor på kreftområdet med søknadsfrist 7. september 2016. Postdoktorperioden er totalt 3 år, hvorav de to første årene ved IARC i Lyon, Frankrike, og det siste året ved den norske søkerinstitusjonen. Prosjektet skal være tematisk innenfor IARCs strategi, og søknaden skrives i dialog med en forskningsgruppe ved IARC.

 

Les hele utlysningsteksten her

 

Du kan fylle ut søknadsskjemaet fra 6 uker før søknadsfristen. Innen den tid oppfordrer Forskningsrådet potensielle søkere til å ta kontakt med forskere ved IARC og forberede søknaden.

Søknadsskrivekurs SMB-instrument

30

EUs SMB-instrument i Horisont 2020 støtter testing og verifisering av disruptive innovasjoner. Meld deg på kurs hos Innovasjon Norge 16. juni i Oslo for å lære om hva du skal tenke på for å best beskrive din prosjektide og markedsplan i en søknad.

Kurset er praktisk rettet og legger vekt på innhold og kriterier for å skrive en god søknad til EU-finansieringsordningen “SMB-instrumentet” under Horisont 2020.
For å kunne søke instrumentet i Horisont 2020 må du være en SMB og din løsning må bidra til å løse en av de store samfunnsutfordringene verden står overfor.

Første delen av kurset er generell informasjon om ordningen, mens den andre delen av kurset er mer praktisk rettet for de som har bestemt seg for å søke SMB-instrumentet i 2016 eller 2017.

Deltakelse er gratis, men påmelding er nødvendig. Det er begrenset antall plasser. Melde deg på HER

Kursholdere er Innovasjon Norges EU-rådgivere.

SMB instrumentet er en ny finansieringsordning for små- og mellomstore bedrifter (SMB) under EUs program for forskning og innovasjon, Horisont 2020.
Finansieringsinstrumentet, som er skreddersydd små- og mellomstore bedrifter, skal bidra til at innovative forretningskonsepter når markedet. SMB-instrumentet er selve virkeliggjøringen av EUs løfte om at det nå er bedriftene som skal sitte i førersetet i EU-prosjekter. SMB-instrumentet skal ta innovasjoner gjennom dødens dal fram til markedet.

600MNOK in seed capital funds

Oslo Cancer Cluster member Sarsia Seed and Tromsø-based Norinnova have been given the managment of two new national seed capital funds on MNOK 300 in total by the Norwegian government. The money will be matched by privat capital. Sarsia Seed invests in life science/biotech and energy companies, whilst Norinnova invests in research based industrial biotech companies, oil and gass, marine and aquaculture.

SarsiaSeed has invested in Oslo Cancer Cluster members Vaccibody, BerGen Bio, Apim Therapeutics and 19 other companies within biotech/energy. Watch a short presentation on SarsiaSeed here.

– We are pleased that Sarsia Seed is the manager of one of the two new seed funds. The biotech sector needs competent investors as Sarsia Seed, says Jónas Einarsson, CEO of Radium Hospital Research Foundation.

The new funds will probably make their first investements in Q2 2016.


 

In Norwegian – from Innovation Norway´s home page:

Nye forvaltere av landsdekkende såkornfond
Styret i Innovasjon Norge har i dag besluttet å gi Sarsia Seed Management i Bergen og Norinnova Forvaltning i Tromsø ansvaret for forvaltningen av to nye landsdekkende såkornfond. Fondene skal nå sørge for at frisk såkornkapital på til sammen 600 millioner kroner blir brukt til å skape utvikling i norske vekstbedrifter.

Samarbeid
– Norsk næringsliv er i omstilling. For å utvikle ny virksomhet trengs det egenkapital i såkornfasen. De nye såkornfondene skal bidra til det. Her samarbeider offentlig og privat kapital om å styrke satsingsvillige og innovative bedrifter over hele landet. Dette er viktig for utviklingen av et fremtidsrettet norsk næringsliv, sier administrerende direktør Anita Krohn Traaseth i Innovasjon Norge.

Fremtidens næringsliv
Regjeringen besluttet i vår opprettelsen av to nye landsdekkende såkornfond.
Fondene skal investere i unge, innovative bedrifter med internasjonalt vekstpotensial. Innovasjon Norge har nå valgt forvaltere til de nye fondene. Fondet i Bergen skal forvaltes av Sarsia Seed Management og vil særlig rette seg mot bransjer knyttet til life-science og energi. Fondet i Nord-Norge skal ledes av Norinnova Forvaltning i Tromsø, og som vil være spesielt rettet mot forskningsbaserte bedrifter innenfor industriell bioteknologi, olje og gass, marin sektor og akvakultur.
Hvert fond vil investere i 15 til 20 bedrifter, og skal drives p markedsmessige vilkår.

– Unge, innovative bedrifter skaper nye arbeidsplasser. Såkornfond bidrar med penger og kompetanse, slik at vi kan få enda flere vekstselskaper i Norge. Jeg håper og tror at investorer i hele landet vil være med på å bygge opp fremtidens næringsliv, sier næringsminister Monica Mæland.

Kompetanse og nettverk
De nye såkornfondene skal hovedsakelig konsentrere seg om prosjekter Norge, men de kan også investere i internasjonalt. Denne fleksibiliteten skal gi fondene bedre mulighet til å hente inn penger, kompetanse og nettverk fra miljøer utenfor Norge.

Gjennom såkornfondene avlaster staten private investorer for risiko. Målet er at investorene kan bruke mer tid og kompetanse på å utvikle nye bedrifter. De to nye såkornfondene vil være på minimum 300 millioner kroner. Staten deltar med 150 millioner kroner i hvert fond. Investorene må stille med minst samme beløp.

Forvalterne skal hente inn privat kapital i månedene fremover. De nye fondene vil trolig gjøre sine første investeringer sommeren 2016.

 

Lytix Biopharma, Vaccibody and Regencis selected for the venture session at DNB Healthcare Conference

The venture session at the DNB Healthcare Conference features three Oslo Cancer Cluster member companies: Lytix Biopharma, Vaccibody and Regencis. They will all present in session five: Therapeutics, that starts at 15:00. See below for the full program. 

The venture session is part of the DNB Healthcare Conference on December 2015. In paralell to the venture seesion, there will be presentations of listed companies that features several Oslo Cancer Cluster members as well. See information on this here.

Program:

Session one: Medical Devices
09:00-09:15
Hy5
09:15-09:30
Otivio
09:30-09:45
RemovAid
09:45-10:00
Biovotec

Session two: Ultrasound and imaging based medtech companies
10:00-10:15
IC Target
10:15-10:30
Respinor
10:30-10:45

Break

10:45-11:00
Sonitor

Session three: M-Health
11:00-11:15
Curaservice
11:15-11:30
Pattern Solutions
11:30-11:45
X Center
11:45-13:00

Lunch and DNB Health Care Prize

Session four: Diagnostics
13:00-13:15
CardiNor
13:15-13:30
Genetic Analysis
13:30-13:45
Lifecare
13:45-14:00
PreDiagnostics
14:00-14:15
Spinchip
14:15-14:30
Glucoset
14:30-14:45
Spiro Medical
14:45-15:00
Break

Session five: Therapeutics
15:00-15:15
Lytix Biopharma
15:15-15:30
Pharmasum Therapeutics
15:30-15:45
Regenics
15:45-16:00
Vaccibody

Vaccibody and Ultimovacs nominated to DNB HealthCare Prize on 1 MNOK

DNB wants to contribute to a growth industry in Norway and has established a healthcare prize for early stage healthcare companies within pharmaceuticals, biotech, medtech and diagnostics. Of the six nominated for the DNB HealthCare Prize on 1 MNOK, two of them are members of the Oslo Cancer Cluster: Vaccibody and Ultimovacs. The other nominees are: Spiro Medical, Glucoset, Picterus and Labrida.

The winner will be announced and given the prize money by Rune Bjerke, CEO of DNB at the DNB Healthcare Conference on December 15. Companies will be evaluated on their business potential, innovation capacity and ability to execute. The prize is NOK1m and the six finalists will each hold a six-minute pitch for the jury and the audience. You are invited to vote for your favourite candidate.

 

 

 

Targovax in agreement with Ludwig Cancer Research and the Cancer Research Institute (CRI)

Ludwig Cancer Research and the Cancer Research Institute (CRI) announced today an agreement with Oslo Cancer Cluster member Targovax to evaluate its experimental virotherapy, ONCOS-102, in early phase clinical trials testing the virotherapy in combination with other, potentially synergistic immunotherapies such as checkpoint inhibitors.

“We believe oncolytic virotherapy-in which engineered viruses are deployed against cancer cells-holds considerable promise, especially for boosting the efficacy and expanding the applicability of compatible immunotherapies,” said Jonathan Skipper, executive director of technology development at the Ludwig Institute for Cancer Research. “This kind of clinical research is precisely what our collaboration with CRI is all about, and certainly a key component of our mission to apply our life-changing science as quickly as possible to cancer patients everywhere.”

ONCOS-102 is an engineered human serotype 5 adenovirus optimized to induce systemic anti-tumor T cell response in cancer patients. A gene encoding granulocyte-macrophage colony stimulating factor (GM-CSF), which was originally discovered by Ludwig researchers in Melbourne, is inserted into the virus genome and expressed as the virus replicates in tumor cells.

“Our partnership with Targovax and Ludwig is an important step forward in efforts to discover and develop optimally effective immunotherapy treatment regimens,” said Adam Kolom, managing director of CRI’s Clinical Accelerator and venture fund that will support this trial. “This strategic partnership is the latest in a series of CRI-Ludwig collaborations with pharmaceutical companies to test novel combination treatments, and will enable us to explore an innovative new way to create a more favorable tumor microenvironment for an immune attack on cancer.”

“We are delighted about this partnership and what may come out of it. Targovax R&D will have access to the well-known expertise and network of CRI and Ludwig Cancer Research, which provides us with new opportunities for combinatorial research. The focus will be on mechanistic synergies with clinical impact combining ONCOS-102 with other immune therapies to the potential benefit of patient care in the future,” says Magnus Jaderberg, chief medical officer at Targovax.

 

About Ludwig Cancer Research

Ludwig Cancer Research is an international collaborative network of acclaimed scientists that has pioneered cancer research and landmark discovery for more than 40 years. Ludwig combines basic science with the ability to translate its discoveries and conduct clinical trials to accelerate the development of new cancer diagnostics and therapies. Since 1971, Ludwig has invested nearly $2.7 billion in life-changing science through the not-for-profit Ludwig Institute for Cancer Research and the six U.S.-based Ludwig Centers. To learn more, visit www.ludwigcancerresearch.org.

About the Cancer Research Institute

The Cancer Research Institute (CRI), established in 1953, is the world’s only non-profit organization dedicated exclusively to transforming cancer patient care by advancing scientific efforts to develop new and effective immune system-based strategies to prevent, diagnose, treat, and cure cancer. Guided by a world-renowned Scientific Advisory Council that includes three Nobel laureates and 27 members of the National Academy of Sciences, CRI has invested $311 million in support of research conducted by immunologists and tumor immunologists at the world’s leading medical centers and universities, and has contributed to many of the key scientific advances that demonstrate the potential for immunotherapy to change the face of cancer treatment. Learn more at www.cancerresearch.org.

 

About Targovax

Targovax is a clinical stage immuno-oncology company developing targeted immunotherapy treatments for cancer patients. Targovax has a broad and diversified immune therapy portfolio and aim to become a leader in its area. The company is currently developing two complementary and highly targeted approaches in immuno-oncology:

Oncos 102 is a virus-based immunotherapy platform based on engineered oncolytic viruses armed with potent immune-stimulating transgenes targeting solid tumors. This treatment may reinstate the immune system’s capacity to recognize and attack cancer cells.

TG01 is a peptide-based immunotherapy platform targeting the difficult to treat RAS mutations found in more than 85% of pancreatic cancers and 20-30% of all cancers. Targovax works towards demonstrating that TG01 will prolong time to cancer progression, increase survival and improve safety and tolerability.

The product candidates will be developed in combination with multiple treatments in several cancer indications, including checkpoint inhibitors. Targovax also has a number of other cancer immune therapy candidates in the early stage of development. For more information visit our website at www.targovax.com.

 

For further information, please contact:

Rachel Steinhardt

Vice President of Communications, Ludwig Institute for Cancer Research

rsteinhardt@licr.org or +1-212-450-1582

 

Brian Brewer

Director of Marketing and Communications, Cancer Research Institute

bbrewer@cancerresearch.org or +1-212-688-7515 x242

 

Gunnar Gårdemyr

Chief Executive Officer, Targovax

ggardemyr@targovax.com or +41 798 340 585

HealthCap opens office in Oslo Cancer Cluster Incubator

HealthCap, a leading life science venture capital firm, has opened office in the newly established incubator in the Oslo Cancer Cluster Innovation Park. HealthCap also becomes a member of the Oslo Cancer Cluster.

 

HealthCap recognizes the emerging life sciences industry in Norway. “The strong environment created in the dedicated oncology cluster, bringing together all parts of the oncology value chain at the world renowned Radiumhospitalet, holds promise to play an important role in the development of the next generations of oncology treatments. We look forward to take part in and contribute to this important endeavor”, says Björn Odlander, managing partner of HealthCap.

HealthCap has retained Ludvik Sandnes to supervise the Norwegian operations. Ludvik Sandnes is a special advisor to HealthCap and has more than 40 years of experience from international corporate finance and asset management. He is currently the chairman of the listed Norwegian oncology company Nordic Nanovector AS.

 

HealthCap will host a seminar at the Oslo Cancer Cluster Innovation Park on December 9th at 12.30.
Please sign up here, the program will be published shortly.

The CEO of Oslo Cancer Cluster and Chairman of the Board of Oslo Cancer Cluster Incubator, Ketil Widerberg says “We are extremely happy to have HealthCap on board both in the Oslo Cancer Cluster and in the Incubator. HealthCap´s track record of investing in life science is impressing, and their competence and network will be valuable for further building a viable oncology industry based on excellent cancer research at Norwegian academic institutions.”

HealthCap invests in companies developing targeted therapies for rare diseases, cancer and genetic diseases, among others. HealthCap was the lead investor in the Norwegian oncology company Algeta, which was acquired by Bayer for USD 2.9 bn, and is the largest shareholder in the Norwegian oncology companies Nordic Nanovector AS and Targovax AS.

Purely focused on oncology, the Oslo Cancer Cluster Innovation Park and Incubator, will ensure that bright ideas in the lab benefit cancer patients faster than today.

 

For more information, please contact:

Björn Odlander, managing partner HealthCap,  email: bjorn.odlander@healthcap.eu, phone: +46 8 442 58 50

Johan Christenson, partner HealthCap, email: johan.christenson@healthcap.eu, phone: +46 8 442 58 50

Ketil Widerberg, CEO Oslo Cancer Cluster and Chairman of the Board Oslo Cancer Cluster Incubator, email: kw@oslocancercluster.no, phone: +47 915 77 990

 

Facts:

HealthCap:
HealthCap is a leading European venture capital firm investing exclusively and globally in life sciences. A cornerstone of the strategy is to invest in companies developing therapeutic interventions that have the potential to significantly improve patient outcomes. HealthCap backs companies developing targeted therapies for rare diseases, orphan drugs, cancer and genetic diseases, among others. The HealthCap team of ten partners, five of whom are MD PhDs, has established its reputation as one of Europe’s preeminent life science specialists amongst VCs and entrepreneurs. See more at: www.healthcap.eu

 

Oslo Cancer Cluster
Oslo Cancer Cluster is a strong biotech cluster well positioned in the global oncology industry. The cluster is particularly strong in immuno-oncology and works to release the potential that lies within Norwegian oncology registries and bio banks. 70 members make up the cluster and represent the entire oncology value chain. www.oslocancercluster.no

 

Oslo Cancer Cluster Incubator
Oslo Cancer Cluster Incubator offers lab and office space to researchers and biotechs developing cancer treatments, as well as companies offering competence, services and an international network crucial to succeed in this globally competitive area. The incubator´s over all aim is to develop more companies based on excellent cancer research as well as to contribute to their success. Today, more than X companies are part of the incubator. www.occincubator.com

 

Oslo Cancer Cluster Innovation Park AS

Total space: 36 000 m²

Vision: The vision of the Oslo Cancer Cluster Innovation Park is to create Europe’s leading environment for education, research and industry within oncology, while also shortening the time it takes to develop new cancer medication and diagnostics.

Tenants: Oslo University Hospital, The Institute for Cancer Genetics and Informatics, Norwegian Cancer Registry, Oslo Cancer Cluster SA, Oslo Cancer Cluster Incubator AS, The Norwegian Radium Hospital Research Foundation, The Oslo Hospital Pharmacy, Ullern High School and leading Norwegian biotech companies such as Ultimovacs and PCI Biotech.

Owners: OBOS, Industrifinans, Radium Hospital Foundation, Utstillingsplassen Eiendom, Oslo Cancer Cluster and Oslo Cancer Cluster Incubator.

Opened officially August 24 2015 by the Prime Minister of Norway, Erna Solberg.

www.occinnovationpark.com

 

DNB Health Care Conference

DNB Health Care Conference on December 15 features many of Oslo Cancer Cluster member companies. See more information on the program below and use this chance to build competence, broaden your professional network and gain insight into what lies ahead for the market in 2016. 

There will also be a parallel venture session, organised by DNB together with Oslo Medtech, Oslo Cancer Cluster and Nansen Neuro. The companies presenting here have not been selected yet.

DNB Health Care Conference: Invitation and agenda 2015

DNB Healthcare Prize 2015
DNB wants to contribute to a growth industry in Norway and has established a healthcare prize for early stage healthcare companies within pharmaceuticals, biotech, medtech and diagnostics. Companies will be evaluated on their business potential, innovation capacity and ability to execute.
The prize is NOK1m and the six finalists will each hold a six-minute pitch for the jury and the audience.
You are invited to vote for your favourite candidate.
Please join us and our CEO, Rune Bjerke, when we announce the winner of the DNB Healthcare Prize 2015.

Registration: www.meetmax.com/dnbhcc2015

The programme will feature company presentations and Q&A sessions, and institutional investors will have the opportunity to meet management in one-on-one or small group meetings.

Agenda:

08:30-09:00       Registration and Breakfast
09:00-09:30       BerGenBio, CEO Richard S. Godfrey
09:30-10:00       Targovax, CEO Gunnar Gårdemyr + CMO Magnus Jäderberg
10:00-10:30        Nordic Nanovector, CEO Luigi Costa
10:30-10:45        Coffee Break
10:45-11:15         Elekta, Director & Head of IR Johan Andersson
11:15-11:45          GenMab, SVP, IR & Communication Rachel Curtis Gravesen
11:45-12:15        Lunch
12:00-13:00       DNB Healthcare Prize 2015* (parallel session)
12:15-12:45        Medistim, CEO Kari Krogstad
12:45-13:15       Speed Presentations:
Serodus, CEO Eva Steiness
PCI Biotech, CEO Per Walday
Vistin Pharma, CEO Kjell-Erik Nordby
13:15-13:30       Coffee Break
13:30-13:55       Vitrolife, CEO Thomas Axelsson
13:55-14:20       Recipharm, TBA
14:20-14:45       Wilson, CEO Jonas Hansson
14:45-15:00       Coffee Break
15:00-15:25       Weifa, CEO Kathrine Gamborg Andreassen + CFO Simen Nyberg-Hansen
15:25-15:50       Bionor Pharma, CEO David Horn Solomon
15:50-16:15       Photocure, CEO Kjetil Hestdal
16:15                  Cocktail Reception

Only available for 1:1 meetings: Gentian, CEO Bård Sundrehagen
The agenda is subject to change

DNB with Healthcare Award

image

DNB Healtcare gives out an Healtcare Award on 1MNOK to Healtcare start-ups. 

The Prize will be awarded on December 15 at DNB Healthcare Conference.

You may find all the information you need and the application form on www.dnb.no/healthcareprisen

Application deadline is October 15.

On November 12-13 there is semi-finals at Oslo Cancer Cluster Incubator where the companies must pitch for an investor jury.

image