Career Day VIVo at NTNU

February 9th 2016 is the date for the annual Career Day VIVO at NTNU for biology-, chemistry- and biotech students at bachelor and masters. Please see more info below. If this sounds interesting, please contact Rebekka Wiik Eckhoff for more information, and/ or information in English.

Jeg tar kontakt på vegne av linjeforeningen Volvox & Alkymisten ved NTNU Gløshaugen. Vi er biologi-, kjemi- og bioteknologistudenter på både bachelor- og masternivå. Med karrieredagen VIVO ønsker vi skape kontakt mellom studentene og næringslivet. Vi ønsker å motivere og opplyse studentene om karrieremuligheter, og muligheter for å skrive masteroppgave; og inviterer herved dere til VIVO. Arrangementet vil finne sted på Gløshaugen, NTNU, 9. februar 2016 på dagtid.

Hensikten med dagen er å gi studentene et innblikk i fremtidens muligheter. Vi ønsker også at dagen skal inneholde informasjon om spennende masteroppgaver, foredrag og historier fra tidligere studenter.  VIVO (lat. jeg lever) vil ha aktører stående gratis på stands. VIVO arrangeres for tredje gang, og vi har også mye erfaring fra et avsluttet samarbeid (Realfagdagen). Vi håper at dette vil øke studentenes motivasjon og arbeidsvilje, som vil gi bedre kvalifiserte og mer engasjerte hoder for arbeidslivet, og i tillegg gi en bedre studietid for hver enkelt.